Kwaliteit

Het pedicure-vak wordt gezien als een ambachtelijk beroep, dat gebonden is aan regels, waaraan de bij een brancheorganisatie aangesloten pedicures moeten voldoen.

 

Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie Stipezo en werk volgens strenge richtlijnen. Dit betreft richtlijnen op het gebied van hygiëne, gebruik van steriele materialen en het gebruik van de juiste instrumentaria.

 

Het vak van pedicure heeft de afgelopen jaren in Nederland een enorme kwaliteitsslag gemaakt en staat internationaal in hoog aanzien. Dat is mede te danken aan de inspanningen door brancheorganisaties als ProVoet en Stipezo.