Kwaliteit

Het pedicure-vak wordt gezien als een ambachtelijk beroep, dat gebonden is aan regels, waaraan de bij een brancheorganisatie aangesloten pedicures moeten voldoen.

 

Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie Stipezo en werk volgens hun strenge richtlijnen. Dit betreft richtlijnen op het gebied van hygiëne, gebruik van steriele materialen en het gebruik van de juiste instrumentaria.

 

Het vak van pedicure heeft de afgelopen jaren in Nederland een enorme kwaliteitsslag gemaakt en staat internationaal in hoog aanzien. Dat is mede te danken aan de inspanningen door brancheorganisaties als ProVoet en Stipezo.

 

De organisatie Stipezo behartigt de belangen van pedicures die werkzaam zijn in de sector zorg. Stipezo geeft een register uit waarin pedicures die aan de richtlijnen voldoen, zijn opgenomen: Het Register voor Paramedische Voetzorg (RPV)

Op de website van Stipezo (www.stipezo.nl) kunt u een RPV geregistreerde pedicure bij u in de buurt zoeken.

 

Tevens verzorgt Stipezo de opleiding tot Paramedisch Chiropodist.

Het diploma van dit beroep geeft toegang tot het Register Paramedische Voetzorg.

 

Voor alle duidelijkheid wil ik wel aangeven dat ik niet ben aangesloten bij de ketenzorg. 

Ik beschik over alle kennis en vaardigheden om uw voeten adequaat te verzorgen. Maar u krijgt uw behandeling bij mij dus niet vergoed door de ziektekostenverzekering.